Starfsmannastefna

Starfsmannastefna

Tónlistarskóli Árnesinga leggur áherslu á að allir séu metnir að verðleikum, njóti skilnings og beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. 
Skólinn stefnir að árangursríku og fjölbreyttu skólastarfi þar sem áhersla er lögð á fagþekkingu, sköpunarhæfni og metnaðarfullt þróunarstarf. Starfsmannastefna tónlistarskólans hefur þetta að leiðarljósi í skólastarfinu og í öllum samskiptum.

Við val á starfsfólki er lögð áhersla á: 
- faglega þekkingu, hæfni í samskiptum og frumkvæði.  
- áhuga og virðingu starfsmanns á sérstöðu skólans m.t.t. fjölbreytts nemendahóps og dreifðrar starfsemi.
- jafnrétti kynjanna, jafnri stöðu og virðingu kvenna og karla innan skólans.

Lögð er áhersla á að hvetja starfsfólk til:
- dugnaðar og frumkvæðis. 
- endurmenntunar á sínu sviði. 
- þróunarstarfs.
- þátttöku í stefnumótun skólans.
- þátttöku í fræðslustarfi á vegum skólans.

Skólinn vill vinna að:
- því að frumkvæði og virkni starfsmanna sé metin og viðurkennd.
- réttmætum sjálfsmatsaðferðum.
- starfsþróun.

Í skólastarfinu er stuðlað að:
- sterkri liðsheild starfsfólks.
- skýrum og ákveðnum boðleiðum.
- góðu upplýsingastreymi.
- faglegum samskiptum innan skóla sem utan.
- góðu stuðningskerfi fyrir nýja starfsmenn.
- góðu aðgengi og öryggi á vinnustað.
- góðri aðstöðu fyrir starfsfólk bæði til vinnu og hvíldar. 
- góðu heilsufari starfsfólks.